fredag 22 september 2017

Företagsbesök på Särna Camping

Under torsdagen har kommunalrådet och näringslivskontoret varit på företagsbesök i Särna. Första företaget att besöka var Särna Camping som drivs av Lena Håkansson. Hon passade på att visa och den senaste investeringen, en utbyggnad till restaurangen med fantastisk utsikt över Särnasjön som stod klar i somras.
Lena med den fina, nyligen utbyggda restaurangen
Det hela började för 20 år sedan, när Lena blev arrendator på campingen, och på den tiden var det endast öppet några månader om året. Successivt har öppettiderna ökat genom åren, till att det är öppet med endast lågsäsong under oktober, november och maj.

Förutom restaurangen i det vackra gula huset finns vandrarhem på övervåningen, husvagnsplatser samt 12 småstugor. På gång är att investera i stugor med toalett och dusch. Under 2016 köpte Lena campingen och driver den nu helt i egen regi.

Lena berättar att det är en grupp fransmän som kommer varje år, som tycker att Särna är perfekt för att träna med sina hundar och delta i Polardistans. Besökarna är till stor del utländska gäster från Holland och Tyskland, men kategorin svenska turister ökar. Lena berättar att Särna blivit mer och mer målet för de turister som kommer till skillnad från tidigare år.

Vi vill passa på att tacka Lena för att vi fick lära oss mer om Särna Camping!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/dialogmote-infor-up-to-date-missa-inte.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/tips-pa-viktig-och-kostnadsfri.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html


//Frida Torsein

Dialogmöte inför Up To Date - missa inte detta!

Nu startar Visit Dalarna ett stort och viktigt arbete – att tillsammans med er i besöksnäringen sätta ner foten kring hur Dalarna ska utvecklas som besöksregion. Vi bjuder in till dialogmöten för att samla in branschens input till revidering av strategin för Dalarnas besöksnäring 2030. Detta är ett förberedande möte till det "stora" Up To Date som kommer att hållas 9-10 november på Romme Alpin.
2016 års Up To Date
Missa inte detta tillfälle! Ta chansen att vara med och forma strategin och framtiden för besöksnäringen i vår kommun. Anmäl dig här!

Det hålls dialogmöten i Älvdalen och Idre:

Hotell Älvdalen, onsdag den 27 september 13.30-16.30

Kulturhuset i Idre, onsdag den 4 oktober kl.13.00-16.00

Du kan läsa mer om det stora Up To Date 9-10 november här.

Anmäl dig här!

Med sikte på år 2030 bjuder vi nu in till möten i alla Dalarnas kommuner för att ta del av era åsikter om framtidens affärer med följande frågeställningar:

• Vilka upplevelser och reseanledningar erbjuder Dalarna 2030?
• Vilka utvecklingsfrågor måste vi börja driva nu för att nå våra framtida mål?
• Hur ser Dalarna ut som besöksregion år 2030?

När vi ses på Up to Date den 9-10 november kommer vi gemensamt att färdigställa strategin baserat på dessa lokala dialoger. De lokala mötena blir det viktigaste underlaget för Strategi 2030. Efter Up to Date bjuder vi sedan in till en uppföljande lokal träff kring det viktiga arbetet med respektive kommuns strategier.

 Vi vill gärna att du kommer och formar strategin och framtiden!

 Passar inte tiden i din hemort är du varmt välkommen att delta i något av våra andra möten.
 Anmälan senast kl 17:00 dagen innan.

Varmt Välkommen önskar Visit Dalarna!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/boka-in-arets-datum-for-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/tips-pa-viktig-och-kostnadsfri.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/upphandlingsenheten-bjuder-in.html


//Frida Torsein

onsdag 20 september 2017

Tips på viktig och kostnadsfri föreläsning för dig som driver boendeanläggning eller butik!

Samordnarna mot våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen, Länsstyrelsen Dalarna och Studieförbundet vuxenskolan bjuder in till en föreläsning om prostitution, människohandel och tiggeri riktad mot näringsliv och hotellverksamhet. Seminariet kommer även att websändas, men anmälan krävs även för webbsändningen. Vi vill uppmana er som driver butiker eller boendeanläggningar att passa på att delta på denna föreläsning, antingen fysisk eller via webben!

Program
09.00 Människohandel och prostitution finns det i våra kommuner?
Mia Schyberg, Regionkoordinator mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, informerar om sitt arbete och om möjligheten att ge stöd och hjälp vid misstanke om människohandel eller prostitution.
10.00 Fika
10.30 Misstänker du människohandel eller prostitution?
Anna Lagerdahl, gruppchef för Polisens grupp som arbetar mot prostitution och människohandel. Hon har erfarenhet från både Stockholm och Karlstad av arbete mot människohandel, prostitution, koppleri, köp av sexuell tjänst samt människosmuggling.
Dagen avslutas kl. 12.00.

Datum: 12 oktober
Plats: Mora folkhögskolas aula
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: senast 9 oktober till: mora@sv.se, tel: 0250-142 24 (oavsett om du är med via webben eller fysiskt)
Kontakt: Jennifer Qvarnström, 0250-263 15 eller Anna Jonsson, 0250-263 16

Du kan också passa på att lyssna på detta radioklipp om liknande arbete i grannlänet Värmland.


Välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/viktigt-seminarium-for-dig-som-driver.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kommunens-sponsringsriktlinjer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/hela-sverige-ska-leva-soker-lokala.html


//Frida Torsein

Kommunens sponsringsriktlinjer

För att få en samlad bild av all sponsring har kommunen tagit fram sponsringsriktlinjer. Riktlinjerna innebär att ett formulär ska fyllas i av alla som söker sponsring, oavsett slag, som sedan lämnas till kommunens Kontaktcenter, varefter Allmänna utskottet fattar beslut om sponsringen.Det som måste uppfyllas för att en ansökan ska godkännas (under förutsättning att det finns medel för detta) är:
 - Namn på förening/organisation
 - Sponsringsaktiviteten ska stärka bilden av Älvdalens kommun och bidra till att utveckla
 - Sponsringsaktiviteten ska ge kommunen positiv uppmärksamhet.
 - Kommunens logotyp ska alltid finnas med i annonser eller synliggöras i aktiviteter och den grafiska profilen ska följas
 - Syftet får inte vara alkohol- eller drogrelaterat.

Ansökningsformuläret hittar du här.

Det är finns flera evenemang och organisationer som söker sponsring från Älvdalens kommun, och det kan gälla både ekonomiskt stöd såväl som att man vill ha kommunryggsäckar som pris i ett sportarrangemang. Sponsringen avser t ex profilprodukt, subventionerad lokal eller kontant stöd. Sponsring beviljas endast om det finns medel samt att ovanstående kriterier uppfyllts.

Hjälp oss sprida denna info om nya krav på ansökan om sponsring!

Läs mer:
Till ansökningsformuläret
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagarnabarometern.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/kurbits-affarsutveckling-fore.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-johannas-flora.html//Frida Torsein

måndag 18 september 2017

Hela Sverige ska leva söker lokala processledare i Dalarna till projektet "Service i samverkan"

Service i samverkan är ett pilotprojekt finansierat av Tillväxtverket Projektägare och ansvarig är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projekttiden är beräknad till 26 månader med start hösten 2017. Projektets budget är drygt 16 miljoner kr. Nu söker de en processledare med stationering i Särna!

Projektet kommer att genomföras i elva kommuner i sammanlagt sex län. Projektet har över 20 projektpartners som medfinansierar och bidrar aktivt i arbetet.

Tjänsten är på 50% i Älvdalens kommun. Arbetsplats för den lokala processledaren kommer att ordnas på lokalkontoret i Särna – Älvdalens kommun.
Det är Särna som är stationeringsort för processledaren.
FOTO: Nisse Schmidt
Arbetsuppgifter: 
Etablera kontakter med den första nivån/ lokala utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet för att mobilisera och skapa en eller flera lokala strukturer som framöver kan vara en förankrad samverkanspart med aktuell kommun.

Genomföra träffar och föra dialog med de lokala intressenterna och/eller med kommunbygderåd på de ställen där sådana existerar samt med kommunens representanter.

Medskapa en struktur/modell som är långsiktigt hållbar och som samverkar med kommunen kontinuerligt i framtagande av planer for servicetillgång och skapande av exempelvis lokala servicepunkter på landsbygden. Arbetet genomförs utifrån lokala behov, förutsättningar och underbyggd faktainsamling med verktyg som betalanalysverktyget (PIPOS), lokalekonomisk analys (LEA), lokala utvecklingsplaner, kommunfakta, etc

I det dagliga arbetet ingår att sköta rapportering, administration och ekonomi av de kostnader som uppkommer i kommunen. Underlag för rekvisitioner av projektmedel från

Tillväxtverket ska levereras varje månad till Hela Sverige ska leva.

Vi vill att du
·       har erfarenhet av att leda projekt och processer
·       helst är lokalt förankrad i den kommun du ska arbeta i
·       har erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete
·       är en god processledare och vill anordna inkluderande möten med olika aktörer
·       är en god administratör och kan hantera ekonomiuppgifter lokalt
·       är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl i ord och skrift
·       har lätt för att samarbeta med andra och driva projektet framåt
·       kan arbeta självständigt och är duktig på att lösa lokala situationer som uppkommer
·       har god datorvana, körkort och tillgång till egen bil

Meriterande är
·       tidigare erfarenhet av servicearbete lokalt eller annat lokalt utvecklingsarbete
·       vana att arbeta i team
·       vana att arrangera möten

Vi förutsätter att du delar Hela Sverige ska levas värderingar och är intresserad av att bidra till landsbygdens serviceutveckling.

Tillträde: så snart som möjligt

Arbetsgivare:
Anställningen kommer att vara hos Riksorganisationen Hela Sverige ska levas kansli, Stortorget 7, 111 29 Stockholm.

Frågor om tjänsterna besvaras av:
Hela Sverige ska leva Dalarna: ordförande Leo Persson 0251-710 25, 070-595 93 77,  leo.projektcenter@gmail.com eller Lisa Fröbel 070-336 02 22 lisa@4eu.se.

Vi vill ha din ansökan senast den l oktober 2017 till info@helasverige.se. Märk ansökan med "Service i samverkan-Dalarna". För mer info se www.helasverige.se/dalarna

Välkommen med din ansökan!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/las-om-det-valbesokta-frukostmotet-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/08/behover-din-forening-inspiration.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/samakning-och-transportlosningar.html//Frida Torsein

Upphandlingsenheten bjuder in Konkurrensverket och lokala företag

Vi vill uppmärksamma er företagare på ett unikt tillfälle att träffa Konkurrensverket. De kommer till Mora och berättar om sin verksamhet, och ni bjuds härmed in för att få möjlighet att träffa dem!

Inbjudan ligger på Upphandlingens sida.

Du anmäler ditt deltagande via denna epostadress.

Konkurrensverket kommer till Mora och berättar om sin tillsynsverksamhet, idéburet offentligt partnerskap och kollektivavtal. Leverantörer, politiker, beställare och andra intresserade är varmt välkomna!

Det är den 18 oktober kl.18.00 som företag bjuds in att träffa Konkurrensverket. Varmt välkomna!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/aktuella-upphandlingar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/valkommen-pa-en-tidig-dialog-vid.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/04/foretagarna-arrangerade-pubafton-igar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/10/lou-traff-under-torsdagen.html


//Frida Torsein

torsdag 14 september 2017

Företagsbesök på Johannas Flora

Under vår dag av företagsbesök hann vi även med ett besök på Johannas Flora i Älvdalen. Johanna firade för ett par helger sedan 1-årskalas, då hon nu drivit butiken under ett helt år.
Johanna Malm
Blomsterbutiken Johannas Flora drivs av Älvdalstjejen Johanna Malm. Johanna är florist sedan 2003 och har arbetat både i Falun och Mora. Drömmen om en egen butik blev verklighet i september 2016  då hon startade upp Johannas Flora på hemmaplan.

Älvdalingarna har välkomnat Johanna och kundtillströmningen har varit stor sedan start. I butiken finner kunden allt från blommande krukväxter, trendiga gröna växter, en välfylld snittblomskyl, krukor och interiör för alla smaker. Johanna ser positivt på framtiden i Älvdalen och alla härliga utmaningar som väntar- det är då man blommar som florist!

Vi vill tacka Johanna för att vi fick komma och hälsa på, och vi hoppas att vi får se Johanna berätta om verksamheten på ett frukostmöte framöver!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/foretagsbesok-pa-rindi.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html


//Frida Torsein

torsdag 7 september 2017

Småföretagarbarometern

Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna har idag släppt "Småföretagarbarometern" som visar hur det ligger till för företagen i länet när det gäller exempelvis tillväxt, sysselsättning och liknande. Småföretagskonjunkturen i Dalarnas län är stark och den positiva utvecklingen förväntas fortsätta bland Dalarnas småföretagare 2018.
Om småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. De samarbetande organisationernas förhoppning är att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Dalarnas län är bristen på lämplig arbetskraft. Det uppger 24 procent av länets småföretag. Vidare upplevs tuff konkurrens av var femte företagare som det främsta tillväxthindret. I fjolårets undersökning var höga arbetskraftskostnader det främsta hindret, vilket 9 procent av småföretagen i årets undersökning anger som främsta hinder för expansion. 

Hela 41 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till order under de senaste året. Den huvudsakliga anledningen som företagen uppger är att de redan har mer att göra än de hinner med (62 procent av de som tackat nej). Även arbetskraftsbrist anges av många som ett skäl till att företaget har tackat nej till order, hela 22 procent. 

Företagarbarometern är ett viktigt verktyg för att se trender i näringslivet, som kan vara viktigt för kommunen i näringslivsarbetet.

För att läsa hela Småföretagarbarometern i sin helhet, maila frida.torsein@alvdalen.se, så skickas den till dig via mail.

Läs mer:


//Frida Torsein

Kurbits affärsutveckling för besöksnäringsföretag

Du som driver företag inom besöksnäringen - passa på att anmäla dig till Kurbits Affärsutvecklingsprogram! Det kommer att vara flera kurbitsgrupper i hela Dalarna, så visa ditt intresse redan nu för att öka möjligheterna att få en omgång i vår kommun!Kostnaden är 5500 kr ex moms för hela processen och Länsstyrelsen går in med resterande ca 20 000 kr. Kurbits affärsutvecklingsprogram är en process och det kommer att krävas eget engagemang och tid mellan träffarna för bästa resultat.

Vad gör Kurbits unikt?
• Baserat på mångårig forskning och praktiskt arbete med pedagogik anpassad för småföretagare.
• Utvecklat i samarbete med universitetet, näringsliv och offentliga aktörer.
• Programmet kan med lätthet integreras i beställarens pågående satsningar.
• Specialanpassade verktyg ger företagen hjälp att gå från ord till handling.
• Gruppsammansättningen är utarbetad för att skapa en grund för nya samarbeten.
• Alla Kurbitsföretags resultat mäts och analyseras under en femårsperiod.
• Lång erfarenhet av att utveckla nya program även mot närliggande branscher.
Det finns även fyra fördjupningsprogram:
Design, Export, Finansiering och Mat
Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen
UNDER HÖSTEN -17 KÖR VI KURBITS I DALARNA - VILL DU VARA MED?

Kurbits Affärsutveckling
För företag som behöver kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Programmet utgår från det egna företaget med syfte att göra verksamheten ännu mer affärsmässig och lönsam. Viktiga delar av verksamhetsutvecklingen gås metodiskt igenom med hjälp av workshops och diskussioner varvat med eget arbete.

1. Affärsmål och nulägesanalys
2. Produkter och tjänster
3. Marknadskommunikation
4. Försäljning och distribution
5. Ekonomi
6. Entreprenörskap och studieresa
Två tillfällen med personlig coachning

För mer info, kontakta:
Annethe Andersson 
Mobil: 0703 130 733 
Petra Lindberg

Mobil: 0736 952 358 
petra@kurbits.org 
www.kurbits.org Läs mer:


//Frida Torsein

onsdag 6 september 2017

Väx med export!

Vi vill passa på att tipsa ett event som arrangeras av Dalarnas Regionala Exportcentrum - ett frukostevent i Mora på Mora Parken. Skistart, som är verksamma i vår kommun, kommer att vara en av föredragshållarna! Temat är export och förhoppningsvis inspirerar de er andra att våga och vilja ta steget ut på en internationell marknad. 
Passa på att lära dig mer om export!
Business Swedens chefsekonom kommer inledningsvis att ge en bild av det världsekonomiska läget. Samtliga aktörer som ingår i Exportcentrum kommer att finnas med, det vill säga ALMI, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren, Invest in Dalarna, EKN och Länsstyrelsen Dalarna.

VAR: Moraparken, Parkvägen
TID: 07.30 – 9.30
DATUM: 28 september
FRUKOST: Matig frukostbuffé serveras från 07.30.
FÖREDRAGSHÅLLARE: Henk Noback, Morakniv och Henrik Lindh, Skistart
ANMÄLAN: Anmäl dig här

Läs mer:


//Frida Torsein

tisdag 5 september 2017

Företagsbesök på Rindi

Idag var näringslivskontoret, Arbete och utveckling samt kommunalrådet ute på företagsbesök. Det var företag i Älvdalen som vi koncentrerade oss på denna gång. Vi besökte Rindi, Mixtrum och Johannas Flora. Först ut var Rindi.
Tomas Wiklund, Rindi
Rindi, som ursprungligen är ett gotländsk företag, etablerade sig i Älvdalen med en sprillans ny fabrik 2009. Anledningen till att Rindi hamnade i just Älvdalen var att man såg stora fördelar med att kunna ha produktionen nära råvaran, som är just trä då Rindi tillverkar träpellets. 2012 blev Rindi uppköpt av norska Solör Bioenergi.

Vi fick träffa Tomas Wiklund och Andreas Eriksson, råvaruchef respektive platschef, som berättade för oss om verksamheten. Just nu är de 17 fasta anställda, och ungefär 3 vikarier, och produktionen är igång 365 dagar om året och de anställda arbetar i 5-skift.

Arbetet med olika certifieringar pågår hela tiden, och den pellets som Rindi tillverkar är helt fri från tillsatser och kemikalier.

Vi vill passa på att tacka för att vi fick besöka Rindi, och vi hoppas att vi ska få tillfälle att besöka er igen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-sarnaffarn.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html


//Frida Torsein

Svara på några korta frågor om turismen i Älvdalens kommun!

Invånare i Älvdalens kommun! Vi vill uppmana så många som möjligt att svara anonymt på några korta frågor om turismen i din kommun. Ni finner länken till enkäten nedan, och det tar inte mer än ett par minuter!

Klicka här för att svara på frågorna: https://sv.research.net/r/DJWN6N9

SITE Destination är ett EU interregsamarbete mellan Sälen, Idre, Trysil och Engerdal som fokuserar på hållbar turistutveckling i vår region.

Denna undersökning genomförs som del av arbetet med att kvalificera för märkningen «Hållbar destination» där Idre och Sälen är piloter i Sverige för det norska «kvalitetsmerket Bærekraftig reisemål».

Har du frågor om undersökningen, kontakta Camilla på camilla@sitedestination.com


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/09/nyhetsbrev-augusti-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/boka-in-arets-datum-for-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html


//Frida Torsein

fredag 1 september 2017

Nyhetsbrev augusti 2017

Nu är augusti månad till ända, och vi har sammanfattat månaden och även visat på vilka aktiviteter som är på gång närmsta tiden. Passa på att läsa mer!

Välkomnande av nya företagare
Under sommaren har vi passat på att önska nya företagare välkomna i vår kommun. Tillsammans med F7 har vi satt samman lite matnyttig information som rör företagande. Älvdalens kommun har blivit en väldigt företagsam kommun och vi kan hittills i år hälsa 62 nya företag välkomna! Med stolthet kan vi nämna att Älvdalens kommun enligt en undersökning Svenskt Näringsliv gjorde i våras bäst i länet och näst bäst i landet när det gäller nyföretagande.
Läs mer om detta här

Väx med export - så gör du!
Den 28 september kan du ta dig till Mora Parken för att lyssna till förutsättningarna och möjligheterna för dig som driver företag i Dalarna när det gäller export! Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, berättar om vad du som driver företag bör tänka på i en allt mer osäker omvärld.
Läs mer på bloggen

Save the date: Idre 3-4 oktober
Välkommen att ta del av aktuell kunskap om besökstrender, naturturism och fjälleder året runt. Detaljerad information kommer i augusti. Möjligt att delta endast en av dagarna.
Läs mer här

Aktuella upphandlingar
Det finns ett ganska stort antal upphandlingar ute just nu. Det är allt mellan fiberutbyggnad, livsmedel och däckservice. Passa på att läsa mer - kanske är det någon av dessa upphandlingar som just du kan lägga anbud i!
Läs mer här


Personalförändringar på näringslivskontoret
Karin Ardefelt kommer att sluta på Älvdalens kommun, men finns som resurs under hösten. Frida Torsein blir tjänstledig den 1 oktober för att under 1 år arbeta i projektet FRAMSTEG (är tillbaka 1/10 2018). Karin Eriksson kliver av som enhetschef och börjar på näringslivskontoret i Mora. Erik Casselbrant tar över hennes roll som enhetschef.
Läs mer om detta här


Digitaliseringsseminarium på Mora Parken
Den 19 oktober är det dags för ett seminarium om digitalisering på Mora Parken. Det är genom Dalarna Business som denna möjlighet ges. Välkommen till ett seminarium om digital omställning. En eftermiddag full av kunskap om digital utveckling med flera spännande exempel som visar hur andra gjort. ”Vad händer när kunderna blir allt mer digitala och nätverkande?”
”Hur blir du en digital mästare?” är frågor som ska besvaras under seminariet.
Läs mer här

Frukostmöte i Älvdalen
Den 23 augusti var det frukostmöte i Älvdalen, där vi fick lyssna till balnd annat Erikssons Buss, Dalatrafik, vilka offentliga upphandlingar som finns ute just nu och mycket mer.
Läs mer om frukostmötet här

Design Region Sweden till vår kommun
Design Region Sweden kommer att ha sin nätverksträff här i Älvdalen i september på temat destinationsdesign. Det betyder att olika aktörer bla flera högskolor kommer att finnas på plats. På dagordningen finns bla en "stadsvandring" i centrala Älvdalen för att få inspel om centrumutvecklingsmöjligheter till kommunens nya översiktsplan. Några representanter från företagarföreningarna kommer att bjudas in för deltagande där. Det är också ett " fönster " för några av våra lokala aktörer att få möjligheter att presentera / visa sig och knyta nya nätverk inom destinationsdesignområdet. Porfyr- och Hagström, Idre Himmelfjäll, Vasaloppsarenan året och dygnet runt och Gopsmors gammelgård kommer att finnas som programpunkter.
Läs mer


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/hur-kan-ditt-foretag-anvanda.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/valkomnande-av-nyforetagare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/las-om-frukostmotet-pa-hotell-alvdalen.html


//Frida Torsein

torsdag 31 augusti 2017

Hur kan ditt företag använda digitaliseringen till sin fördel?

Teknikens framfart verkar inte stanna av, och det kan vara tufft att hänga med i allt som har med digitalisering att göra. Just av den anledningen, vill vi rekommendera det seminarium som ska hållas på Mora Parken om digitalisering. Boka in och anmäl dig till den 19 oktober redan nu!
Instagram, Facebook, bloggar, vloggar, Youtube och influencers är en del av vår vardag. Vårt sätt att driva företag måste ständigt förändras i takt med att teknologin går framåt. Och för att driva ett bolag gäller det att hänga med i svängarna. Hur kan ditt företag använda digitaliseringen till sin fördel?

Välkommen till en dag full av kunskap om digital utveckling med flera spännande exempel på hur andra gjort.

Förutom våra två huvudföreläsare kan du välja bland fler än 20 andra föreläsningar á 20 minuter och aktiviteter:

• User Experience – vad är det?
• Digitalisering - Fällor och fallgropar
• Dom kommer att ta över… Generation Z
• Hur sätter du fart på digitaliseringen i ditt företag rent praktiskt?
• Säkerhet i molnet
• Hur påverkas din verksamhet av nya dataskyddsförordningen GDPR?
• Företag på landsbygden och bredband m fl intressanta föreläsningar.

Se mer om 20 minuters seminarierna här: www.dalarnabusiness.se

Moderator: Petra Bjernulf, Norkay AB

Partnerpris: 250:- exkl moms. Pris för icke partners: 500:- exkl moms. I priset ingår lunch, fika och inte minst möjligheter till nya kontakter.

Sista anmälningsdag är 9 oktober.

Läs mer och boka på www.dalarnabusiness.se

Önskemål om specialkost/allergier meddelas i samband med anmälan.


Seminariet arrangeras av:
Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/09/film-forelasning-sociala-medier.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/06/kurs-i-sociala-medier-for-foretag.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/03/projektledare-for-f7-camilla-garbergs.html//Karin Ardefelt

fredag 25 augusti 2017

Välkomnande av nyföretagare

Under sommaren har vi passat på att önska nya företagare välkomna i vår kommun. Tillsammans med F7 har vi satt samman lite matnyttig information som rör företagande. Älvdalens kommun har blivit en väldigt företagsam kommun och vi kan hittills i år hälsa 62 nya företag välkomna! Med stolthet kan vi nämna att Älvdalens kommun enligt en undersökning Svenskt Näringsliv gjorde i våras bäst i länet och näst bäst i landet när det gäller nyföretagande.
Välkomstbrev och informationsmaterial om En dörr in och F7
Det är sommarvikarien Sofie Persson på Idre- och Särnakontoret som under sommaren hjälpt oss med utskicken, som skickats till alla som startat företag från 2015- juni 2017.

I utskicket har vi samlat information från F7, samt information från näringslivskontoret. Det är mycket som kan vara viktigt att känna till som företagare och i detta välkomstbrev har vi försökt förmedla detta.

Vi har beskrivit var näringslivskontoret arbetar med och vad vi kan hjälpa dig med. Vi berättade om de frukostmöten vi anordnar i samarbete med företagarna, om workshops, föreläsningar, mässor och mötesplatser mellan företagare och annat som vi arrangerar.

Även våra företagsbesök passade vi på att berätta om, så att vi kan få även nya företagare att vilja ha besök av oss.
Svenskt näringslivs undersökning från mars 2017
Sist men inte minst visade vi möjligheten att lägga gärna in sina kontaktuppgifter i vårt företagsregister – så inbjudningar till alla träffar vi anordnar, nyhetsbrev mm. kommer till nyföretagaren. Skriv in denna adress för att lägga in dina kontaktuppgifter och få information av oss fortsättningsvis: https://business.updatesystem.se/alvdalen/company-create. Mer information hittar Du på kommunens hemsida.

Att vi använder oss av Twitter, Facebook och blogg för att marknadsföra vår kommun delgav i också i välkomstbrevet.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/anmal-dig-och-ditt-foretag-till-f7.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/frukostmote-pa-hotell-alvdalen-23.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/viktigt-information-om-fiber.html


//Frida Torsein

torsdag 24 augusti 2017

Mental styrka - en konkurrensfaktor vi måste börja räkna med

Stresskänslighet och andra mentala sårbarhetsfaktorer har kommit allt tydligare i fokus under senare år. Forskningen har också visat ökande frekvenser av överdrivna egenkrav, prestationsångest, sömnstörningar och rubbad dygnsrytm. Delta på denna föreläsning om mental styrka med Clas Malmström den 1 september!

Som arbetsgivare kan man tjäna mycket på att erbjuda mental styrketräning likaväl som subventionerad fysisk träning. Hur ökar man då sin mentala styrka? Och hur jobbar man med denna fråga i sin organisation? Det kommer denna föreläsning att svara på.

Clas Malmström är leg. läkare, tidigare stressforskare vid Karolinska Institutet numera frilansande företagsläkare med psykosocial arbetsmiljö, prestationspsykologi och förändringsarbete som specialitet.

När? Fredag den 1 september kl 13-14.30.
Var? Hörsalen, Dalarna Science Park, Borlänge.
Anmälan? Senast den 29/8, länk till anmälan.
KOSTNADSFRITT


Läs mer://Frida Torsein

onsdag 23 augusti 2017

Läs om frukostmötet på Hotell Älvdalen idag

Idag hölls frukostmöte på Hotell Älvdalen, det första efter sommaren. Bland talarna fanns Erikssons Buss, Dalatrafik, Sportkullan och Synums.

Eva Pettersson
Först ut var Företagarna, och vice ordförande Eva Pettersson, som berättade om den händelserika sommaren. Bland annat, delade Företagarna Älvdalen ut priser på examensdagen till de elever som vunnit i UF-tävlingen som hölls i början av året.


Daniel Andersson
Daniel Andersson var näste man att berätta om sin verksamhet. Han driver tillsammans med sin bror Erikssons Buss, som har närmare 30 anställda. Erikssons buss är ett av de få bussföretag i landet som klarat att ta alla de 3 ISO-certifieringar som finns för just detta.
Nyligen invigdes den nya bussdepån som ligger i Idre, för att minska tomkörningen. Bussarna drivs till största delen av HVO-bränsle (ett bränsle som utvinns ut slaktavfall, restprodukter från pappersindustrin och sådant). Det finns även planer på att anlägga en publik HVO-tankstation i vår kommun. Det var väldigt roligt att få lyssna på Daniel som berättade om det fantastiska miljöarbete som de bedriver, och som faktiskt är i framkant i hela landet. Läs mer om dem här!


Christina Åhl
Efter Daniel fick Christina Åhl på Dalatrafik äntra scenen. Hon Dalatrafiks hemsida.
delade med sig av det erbjudande Dalatrafik erbjuder för företag till deras anställda. Biljetter till bussarna finns, förutom på bussarna, även på ICA Olssons i Älvdalen. Det pågår ett arbete att få till möjligheter för biljettköp även i vår norra kommundel. Till hösten kommer det även att gå att betala sina biljetter med swish. Christina rekommenderar Dalatrafik-appen, för smidiga betallösningar, även för företag och företagens anställda. Tidtabellerna, som inte längre skickas ut till alla, går att beställa som en personlig tidtabell, med endast de busslinjer du själv är intresserad av (förutom att de går att skriva ut själv). Läs mer på

Marie Mörk, som tillsammans med sina systrar Anne och Cathrine, driver Sportkullan. Nästa år, 2018, firar de 10-årsjubileum. Samma år, är det även 5-årsjubileum för Sportkullan Adventure Race - som lockar eliten bland de kvinnliga multisportare och som är en tävling för kvinnor där man springer, cyklar och paddlar madrass. Marie berättar att det varje år är många återkommande gäster, som lockas av vår natur och atmosfär. Flera bokar sitt boende inför nästa år redan när de är på plats för tävlingen. Under flera år har de gjort en film om Adventure Race, som kommer läggs ut på Youtube. På dagens frukostmöte fick vi vara de allra första som fick se denna film. Runt arrangemanget krävs en rejäl apparat i form av serviceteam till alla deltagare, funktionärer, och inte minst ett gediget arbete för att ta fram en bra bana. Läs mer om Adventure Race här, och titta på filmen här.

Stefan Linde
Kommuninformationen, som var nästa punkt, innehöll bland annat information om de upphandlingar som finns ute just nu. Det är ganska många upphandlingar, inom allt från fiberutbyggnad, ramavtal för tekniska konsulter, livsmedel i konusmentförpackningar, multirink i Särna, Däckservice i Älvdalens kommun, Mora och Orsa kommuner, livsmedel samt färskt bröd. Läs mer om upphandlingar på hemsidan och på vår blogg. Som ni kanske redan sett, kommer Karin Eriksson bytas ut mot Erik Casselbrant, Karin Ardefelt kommer att sluta men finnas som resurs på timmar under hösten, samt Frida under ett års tid arbeta i projektet FRAMTSEG. Projektet FRAMSTEG är både ett näringslivs- och integrationsprojekt som riktar sig till ungdomar i åldern 16-25 år. Stefan Linde, kommundirektör, passade på att kommunen beviljat medel för att sätta upp laddstolpar, både för kommunens egna bruk, men också för allmänheten. Stefan passade även på att berätta att vi har ökat vårt invånarantal med 5 personer under årets första halvår. Just nu är vi alltså 7045 invånare, och det är vårt positiva flyttnetto som gör detta. Dessvärre dör det fortfarande fler än det föds i kommunen. I Dragspelslunden, i Älvdalen, pågår just nu byggandet av ett antal lägenheter, som det redan är kö till, och på sikt finns 16 lägenheter planerade.
Peter Nygren

Peter Nygren, på Synums, passade på att berätta om de dekaler som tagits fram på initiativ från bland annat Ulum Dalska, Köpmangatan och Företagarna. Dekalerna berättar att man i, exempelvis butiken, talar Älvdalska. Detta inte bara för lokalbefolkningen, utan minst lika mycket för våra besökare och ser Älvdalskan som ett mycket exotiskt inslag.
Sist ut var Örjan Solén, på Mora Tidning (Mittmedia) som berättade om att det den 30/8, 20/9, 18/10, 29/11 och 13/12 kommer att komma en gratis Mora Tidning till alla hushåll i Älvdalen, Mora och Orsa kommuner. Vill du marknadsföra ditt företag i något av dessa nummer, kontakta Örjan Solén - orjan.solen@mittmedia.se eller ring 023-935 11.
Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/frukostmote-pa-hotell-alvdalen-23.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/aktuella-upphandlingar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/personalforandringar-pa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/vad-ska-handa-med-ditt-foretag-nar-du.html


//Frida Torsein

Aktuella upphandlingar

Det finns ett ganska stort antal upphandlingar ute just nu. Det är allt mellan fiberutbyggnad, livsmedel och däckservice.

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt stödboende för ungdomar - 2017-09-11
Ramavtal revisionstjänster Mora - 2017-08-31
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, Mora, Orsa, Älvdalen - 2017-09-14
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, Mora, Orsa och Älvdalen - 2017-09-14
Ramavtal revisionstjänster Orsa - 2017-09-04
Nyannonserad upphandling, Livsmedel - Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner - 2017-08-31
Konsekvensutredning Stordammen - 2017-08-28
Färskt bröd - Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner - 2017-09-18
Utbyggnad av fiber i Älvdalen - 2017-09-12
Avfallspåsar för matavfall - 2017-08-28
Däckservice, Mora, Orsa och Älvdalen - 2017-09-18
Snöröjning, halkbekämpning, Orsa - 2017-09-07
Livsmedel i konsumentförpackning - Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - 2017-10-04

Aktuella upphandlingar

Passa på att tipsa om dessa upphandlingar!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/01/nyhetsbrev-jan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/offentliga-upphandlingar-i-lanet.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/05/aktuella-och-kommande-upphandlingar-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/04/offentliga-upphandlingar-hos.html//Frida Torsein

tisdag 22 augusti 2017

Personalförändringar på Näringslivskontoret/Samhällsenheten

Det har under sommaren skett vissa förändringar bland personalen på näringslivskontoret och Samhällsenheten. Karin Ardefelt flyttar, Frida börjar arbeta i ett projekt och Karin Eriksson slutar och ersätts av Erik Casselbrant.

Karin Ardefelt slutar
Jag är just nu på semester, men vill ändå passa på att tacka er alla företagare, föreningar och företagsfrämjare för den tiden som jag har fått arbeta tillsammans med er. Det var varit många lärorika möten under dessa år och jag kommer minnas er alla med glädje. Jag och min familj flyttar till Värmland, och den 7 oktober är min sista dag som anställd i Älvdalens kommun. Jag kommer emellertid att arbeta på timmar så länge behov finns. Exempelvis kommer jag att vara behjälplig vid inskolning av ny näringslivssamordnare samt planering av höstens frukostmöten. Jag kommer att förmedla till min ersättare hur viktiga ni är för vår kommun. Jag vill önska er ett stort lycka till i framtiden!
Klicka här för att se utlysningen av min tjänst


Frida Torsein arbetar i projekt under 1 år
Jag kommer att under ett års tid, med start 1 oktober, att arbeta i näringslivs- och integrationsprojektet FRAMSTEG, som kommunen beviljats medel för. Projekts mål är att främja företagande bland ungdomar i åldern 16-25 år. Under hösten och i väntan på en vikarie, kommer jag att planera och hålla i frukostmötena i oktober och december. Den 1 oktober 2018 är jag tillbaka som näringslivssamordnare.
Klicka här för att komma till utlysningen av mitt vikariat


Karin Eriksson drar vidare på nya äventyr
Den 1 september kommer Karin E att börja arbeta på näringslivskontoret i Mora. Hon ersätts samma datum av Erik Casselbrant, som vi berättar mer om under nästa rubrik. Vi vill passa på att tacka Karin för den tid vi har haft förmånen att ha henne som enhetschef, och önskar henne lycka till på nya jobbet!

Vem är nya enhetschefen?
Den nya enhetschefen heter Erik Casselbrant och har närmast arbetat som miljöinspektör i Älvdalens kommun under våren. Han har bland annat ett förflutet som avdelningschef på Försvarsmedicincentrum och miljöinspektör i ett antal kommuner. På fritiden är Erik gärna med sin familj ute i naturen, och alla former av friluftsliv tilltalar honom. Vi passar på att hälsa Erik välkommen till oss!Hur löser sig näringslivsarbetet under tiden?
Två nya personer ska rekryteras - en för Karin As tillsvidaretjänst med en förhoppning om stationering i Särna eller Idre samt en vikarie under ett år för Frida i Älvdalen. Frida kommer att finnas med i rekryteringsprocessen vid båda tjänsterna tillsammans med den nya enhetschefen. Hjälp oss gärna att sprida våra lediga tjänster, win-win för oss alla. Det går att nå oss båda på våra ordinarie kontaktuppgifter, som du ser längst ner i detta mail. Frukostmötena kommer som sagt att fortlöpa enligt planeringen.
Länk till tillsvidaretjänsten
Länk till vikariatet


F7
I projektet F7 fortskrider allt enligt planen med Camilla Garbergs som projketledare och Karin Ljudén som affärscoach. Ifall du som etablerad företagare vill boka en rådgivning gör du detta hos Karin Ljudén. Under hösten är det dags för F7-lyftet i kommunens norra delar. Passa på att anmäla dig till lyftet idag!
Länk till mer information om F7-lyftet
Läs mer på bloggen här:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/anmal-dig-och-ditt-foretag-till-f7.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/boka-in-arets-datum-for-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/viktigt-information-om-fiber.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt


Vad ska hända med ditt företag när du inte längre vill driva det?

Vilka möjligheter finns det för dig som vill sälja eller överlåta ditt företag och vad behöver du konkret göra för att komma dit? I programmet ”Att äga med ansvar” får du under tre eftermiddagar nyttig kunskap om vad det innebär att sälja eller överlåta sitt företag. Dessutom får du en individuell träff med våra rådgivare där fokus ligger på dig och ditt företags egen situation.

Träff 1
Mån 11/9 kl 15–18 Scandic Falun
Oavsett om dina barn eller en extern person ska driva ditt företag vidare har du flera frågor att ta ställning till. Vem är den rätta köparen och hur hittar du denna? Hur kommer ni överens? Vad kan du göra för att öka företagets värde inför en försäljning?
Föreläsare: Tony Pettersson, Grant Thornton, Helén Gustafsson och Mathias Bergqvist, Ägarskiftescentrum

Träff 2
Mån 25/9 kl 15–18 Scandic Falun
Om du inte är säker på att du vill sälja företaget men vill hitta någon som kan driva det, hur går du då från ägarlett till ägarstyrt? Hur har andra företag gjort? Vad finns det för för- och nackdelar med olika ägarskifteslösningar?
Föreläsare: Hans Jones, Sylwan Fenger-Krog, Hans Nyström, Berghaupt Konsult AB, Helén Gustafsson och Mathias Bergqvist, Ägarskiftescentrum

Träff 3
Mån 16/10 kl 15–18 Scandic Falun
Vad kan göra ditt företag svårsålt? Hur jobbar en företagsmäklare och vilka olika alternativ finns för att hitta köpare? Ta del av konkreta tips och råd för hur du kan arbeta med en aktiv styrelse för att göra ditt företag framgångsrikt.
Föreläsare: Karin Ringsby, Ringsby och Partners, Jan Wiklund, Svensk Företagsförmedling, Helén Gustafsson och Mathias Bergqvist, Ägarskiftescentrum

Pris för alla tre träffar plus en individuell rådgivning: 3 000 kr exkl moms.
Anmäl dig senast den 4 september till frida.bjornbom@fbregionen.se eller 0243-24 80 47

www.agarskiftescentrum.se ▪ agarskiftescentrum@fbregionen.se ▪ www.fbregionen.se

Välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/05/agarskifte-eller-generationsvaxling.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/agarskifte-familjer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/seminarium-om-agarskifte.html//Frida Torsein

Läs intervjun med Idre Himmelfjälls nya VD

Det är alltid lika roligt att läsa när ett lokalt företag får fina artiklar i rikstäckande media. Denna gång är det Idre Himmelfjälls nya VD Torbjörn Wallins om får passa på att berätta om utvecklingen på fjället. 


Här är ett urklipp ur artikeln, som finns i sin helhet här.

Din företrädare Staffan Derning, har jobbat som med Idre Himmelfjäll i 30 år, och går nu i pension. Hur känns det att ta över efter en person som haft ett jobb så länge?
– Staffan är grundare och initiativtagare och har jobbat hårt med projektet. Han har haft en mängd hinder att forcera. Staffan finns krav även framöver som styrelsemedlem och är dessutom engagerad i Idre Sapmilodge.

– Från början var detta naturreservat och renbetesland. Det är först de två senaste åren som bolagets utveckling tagit fart ordentligt. Nu har både konjunkturen och allmänbefolkningens inställning vänt i positiv riktning. Jag har jobbat mycket med det här de senaste 24 månaderna, så det blir ingen större skillnad.

Berätta om vilka samarbetsformer ni planerar för att bygga ut och utvidga destinationen?
– Vi planerar för att öppna anläggningen julen 2019. Vi har detaljplanetillstånd för att bygga 10 000 bäddar, alpinskidåkning med 40 nedfarter och andra kringaktiviteter, hotell och restauranger. Har precis sålt 180 tomter och jobbar nu intensivt med att börja i höst och sälja ytterligare 340 tomter, varav många är flerbostadshus.

För att läsa hela artikeln, klicka här!


Läs mer://Frida Torsein

torsdag 17 augusti 2017

Anmäl dig och ditt företag till F7-lyftet!

Det finns platser kvar till höstens F7-lyft i kommunens norra delar. F7-lyftet riktar sig mot nyckelpersoner i befintliga företag med tillväxtpotential och en uttalad vilja att växa som i tre steg får lära sig personlig effektivitet, försäljning och marknadsföring samt lönsamhet. Företaget ha verksamt säte inom Älvdalens kommun. Datumen är 20 september, 4 oktober och 18 oktober för att gå igenom de tre stegen. Passa på att anmäla ditt intresse!

F7-lyftet Norra
I september startar Näringslivskontoret i Älvdalen och F7 en kostnadsfri workshopserie för småföretagare med en uttalad vilja att växa. Träffarna sker i den Norra delen av Älvdalens Kommun (Grövelsjön, Idre & Särna) och under tre eftermiddagar á ca 4 timmar kommer vi gå igenom:
personlig effektivitet, försäljning, marknadsföring samt lönsamhet.

Träffarna leds av F7 ́s externa coacher med mångårig erfarenhet från affärsvärlden och  affärsutveckling. Genom F7-lyftet får du affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg för
att utveckla din affärsverksamhet.

Personlig effektivitet, Försäljning och marknadsföring och
lönsamhet är de tre stegen du får gå igenom under F7-lyftet.
Programmet genomförs med en workshop varannan vecka. Max antal deltagare företag 6 st och max 2 pers/företag.

Intresseanmälan och mer information kontakta:
Karin Ljudén, Rådgivare F7, 0251-312 26, karin.ljuden@alvdalen.se

Inkomna ansökningar bedöms enligt kriterierna:
1. Vilja att skapa struktur, förbättra din försäljning och öka ditt företags lönsamhet
2. Gruppens sammansättning (ej konkurrerande företag)


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/06/f7-lyftet-i-kommunen-norra-del.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/07/nyhetsbrev-juni-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/projekt-f7-har-finns-matnyttigt-for-dig.html


//Frida Torsein

Boka in årets datum för Up To Date!

Nu är det bara ett par månader kvar tills det är dags för den nionde upplagan av Up to Date! Boka in datumen 9-10 november redan nu. 

Läs om de förberedande dialogmötena i Älvdalen och Idre här!

Den gemensamma vision vi tagit fram och arbetat med sedan 2009 säger att ”Besöksnäringen i Dalarna är ledande genom att vi vill placera Dalarna i den absoluta fronten när det gäller utvecklingen av framtidens destinationer, besöksprodukter och tjänster”.

Det har gått nio år sedan vi satte visionen ovan och nu är det dags att tänka 2030! Årets fokus är att arbeta med vision, strategi och mål för att möta morgondagens utmaningar. Preliminärboka redan nu Up to Date den 9-10 november 2017 på Romme Alpin, och var med i utvecklingen av Norra Europas mest spännande besöksregion.

Vi fortsätter förra årets hit med en trevlig mingelmiddag och övernattning! Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla Dalarna tillsammans och vi hoppas du har möjlighet att delta!

Anmälan kommer ut i september, men boka som sagt in datumet redan nu.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/09/arets-up-to-date.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/up-todate-2016-framtidens-resa-for.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/08/viktigt-information-om-fiber.html//Frida Torsein

onsdag 16 augusti 2017

Viktigt information om fiber!

Viktigt! Nu finns det en rykande färsk uppmaning från vår fiberansvarige om att inte falla i fällan när en säljare ringer er och påstår att ni ska få fiber inkopplat ett visst datum! Det kan uppstå olika förseningar på vägen och det finns ingen anledning att beställa tjänsten i förväg. För mer info, läs nedan!

Fiberdetalj
På förekommen anledning vill vi uppmärksamma blivande kunder på att INTE boka sin tjänsteleverantör förrän ni fått en bekräftelse på att er anslutning är uppkopplad mot stadsnätet.
Vår entreprenör kommer alltid på besök och installerar er anslutning, när den är i drift så informeras ni om detta och kan i princip inom 20 minuter ha en fibertjänst uppkopplad.

Alltså fall inte i fällan när en säljare ringer er och påstår att ni ska få fiber inkopplat ett visst datum, det kan uppstå förseningar på vägen och det finns ingen anledning att beställa tjänsten i förväg.

Jan Eriksson rekommenderar er däremot att gå in på länken och titta på de alternativ som finns. Slå förslagsvis in ert postnummer och er adress eller en närliggande som finns att välja så kommer ni till sidan med möjliga tjänsteleverantörer.


Läs mer:


//Frida Torsein

Frukostmöte på Hotell Älvdalen 23 augusti!

På onsdag i nästa vecka är det frukostmöte på Hotell Älvdalen klockan 07.30-09.00. Nedan kan ni läsa det preliminära programmet för frukostmötet. Varmt välkommen!

Frukostmöte i maj 2017
Dessa punkter på dagordningen bjuds ni på:
07.30             Välkomna
07.35             Företagarna
07.45             Företagspresentation: Erikssons buss
08.00             Dalatrafik, Christina Åhl
08.10             Sportkullan om årets Adventure Race
08.20             Kommande/aktuella upphandlingar samt kommuninformation
08.30             Paus för att fylla på med kaffe/te och macka
09.35             Företagens 1-minutare: finns plats kvar här för den som vill!
09.00             Avslutning

Med reservation för förändringar.

DATUM: 2017-08-23
TID: 07.30 - 09.00
PLATS: Hotell Älvdalen

Välkommen!


Läs mer:


//Frida Torsein

måndag 17 juli 2017

Särna festveckas program 2017

En vecka full av aktiviteter i och runt om Särna! Under veckan arrangeras bl.a. marknader, loppis, tävlingar, bilträff, musikunderhållning, Lomkällans dag och aktiviteter för alla. Passa på att smaka ortens bygdemat och upplev mer om Särnas kultur & historia. Veckan har dragit  igång med full fart.


Särnasjön en sommarkväll i juni


Denna festlighet/evenemangvecka är ALLTID vecka 29, varje år.
Olika byar har deras “dag” en dag i veckan som man får “prova på” och ev smaka deras specialiteter och delikatesser från hembygden.

http://www.sarnaturism.se/wp-content/uploads/170606-Festveckanprogram-2017-slutversion3.pdf

Klicka på bilden ovan för att se programmet i större format.

The dates are the 16th of July to the 23th of July, 2017
http://www.sarnaturism.se/wp-content/uploads/17-06-06-English-Festveckanprogram-2017-final.pdf
 

Press at the Picture if you want to read the program in full version.


// Karin Ardefelt