tisdag 12 februari 2019

Kommunen och företagen vill ta ett samlat grepp


Under företagarnas konferens i november träffades lokala företagare, politiker och tjänstepersoner för att lyftes fram tillväxtmöjligheter och eventuella tillväxthinder. Ett tillväxthinder som identifierades var kort och gott finansiering. Det är helt enkelt så att det är svårt för företagen här hos oss att få tillgång till finansiering för investeringar. Något som efterfrågas stort hos många av våra företagare är något så enkelt som personlig kontakt med banktjänstepersoner vilka har lokalkännedom. En bank med lokalkännedom identifierades som en nyckel, en möjlighet till förändring i denna fråga.Det var en arbetsgrupp under konferensen som resonerade kring frågan finansiering, det framkom bland annat under deras diskussionerna att det saknas lokal förankring hos banker här i vår kommun. Enighet fanns i gruppen om att en lokal bank skulle öka den lokala kännedomen om företagens förutsättningar. Ett exempel som lyftes var att det i vissa banker sitter med lokala företagare i bankernas styrelser, vilket är ett exempel på hur man enkelt kan underlätta lokalkännedomen hos banker.

Finansierings gruppen kom fram till att de bankupphandlingar som kommunen gör med jämna mellanrum är ett kraftfullt och bra verktyg som kan brukas för att få till en bättre finansiell service här hos oss. Exempelvis så pekade gruppen på att detta i en förlängning skulle kunna innebära en lokal bank med lokalkännedom hos oss.
På bilden ser ni arbetsgruppen som arbetade med finansieringsfrågan under Företagarnas konferens.


Det som vi nu tittar närmare på i Älvdalens kommun är att ta ett bredare grepp för att attrahera fler banker att vara med i den kommande upphandlingen. Detta tror vi kan leda till bättre lokal finansiell service. De som ofta får de finansiella uppdragen i kommunerna brukar vara våra stora banker och när de är få banker. När det är få banker med i upphandlingarna så är det svårare att ställa krav på en god lokal service till företag och privatpersoner.

Arbetsgruppen visadepå på att åtgärd måste vidtas för att den finansiella marknaden inte fungerar på entreprenörernas nivå, likaså saknas god service till privatpersoner. Situationen är inte unik i Älvdalen, utan så här ser det ut på många håll i Sverige. Detta är ett tillväxthinder vilket är tillräckligt för att Älvdalens kommun och näringen tillsammans tagit tag i frågan för att göra någonting åt den rådande situationen.

Arbetsgruppen var på det klara med att om detta ska kunna bli verklighet så krävs det i ett första steg en tidig dialog mellan kommunen och företagen inför den kommande lokala bankupphandlingen som Älvdalens kommun inom kort ska göra. I denna fråga behöver helt enkelt företagen och kommunen arbeta tillsammans.Steg 1, Som sagt i denna process är första steget att bjuda in företagen till dialog. Av den anledningen flaggar jag redan nu för ni företagare är inbjudna till dialog under frukostmötena i Idre den 19 mars och i Älvdalen den 21 mars. Där vi tillsammans går vidare med att undersöka behoven och utreda förutsättningarna för en lokal bank med lokalkännedom. Spara datumen! Inbjudan kommer här inom kort.


På frukostmötet kommer vår ekonomichef Jonas Källman som är projektledare för den kommande upphandlingen samt Ronny Svensson som är expert på området att delta för att leda denna process.
Frågeställningarna som vi kommer att fokusera på under frukostmötet är:
 
Jonas Källman Ekonomichef 
  • Vilka behov av finansiering och övriga banktjänster finns det här hos oss.
  • Behov av en dialoggrupp finns, men vilken/vilka entreprenörer kan vara representanter i en framtida dialoggrupp.
  • Vilka frågor är det viktigt att vi tar med i dialoggruppen.
 
Nu håller vi tummarna för framtiden och hoppas på stor uppslutning i från er företagare på frukostmötena. Vi behöver ha dialog med såväl stora som små företag. Tillsammans kan vi bli starka.

Ronny Svensson
Jag vill sammanfatta detta med att vi tillsammans vill ta ett nytt grepp, nu när upphandlingen av ett nytt bankavtal ska inledas. Visionen är att kommunen ska inkludera näringens efterfråga i den kommande finansiella upphandlingen.


Förenklat innebär detta att vi vill baka ihop hela kommunens finansiella tjänster till en produkt, vilket kommer ge oss möjlighet att ställa helt andra krav när kommunen gör sin finansiella upphandling. Förhoppningen är att detta leder till en lokal bank med god lokalkännedomen om företagens förutsättningar. Tidigare har det inte varit formellt möjligt att lägga in önskemål och krav i en upphandling men nu finns den chansen.


Vi vill nu helt enkelt ta ett samlat grepp för att väcka intresse hos fler banker att komma in på vår marknad.

// Karin Ardefelt

En kort film om Fulufjället

Ur Fulufjälls projektet har en kortfilm tagits fram. Det är en saga som utspelar sig i vår nationalpark, i två länder. Kanske ger den dig inspiration, kanske kan du använda den i din marknadsföring eller också får den dig kanske att öppna ögonen. Ibland är det som ordspråket säger: "Det är svårt att se skogen för alla träd".


Titta gärna på sagan Fulufjällets National Park, använd den och sprid den gärna. Du finner den här. 
https://vimeo.com/300464762
Klicka på bilden och se filmenKarin Ardefelt

fredag 8 februari 2019

Vasaloppet Business Forum 28 feb

Vasaloppets vintervecka närmar sig och traditionsenligt så arrangeras Vasaloppet Business Forum, ett öppet frukostmöte med intressanta talare och föreläsare som i år leds av älvdalskullan Jennie Mörk.


Frukosten huvudföreläsare är Markus Torgeby. Som ung var Markus Torgeby en lovande löpare med drömmar om en karriär inom idrott. Men han hoppade av och levde fyra år i en kåta i skogen och livnärde sig på havregryn. Markus föreläsning tar sitt avstamp från åren i skogen och handlar om vad som händer med en människa som vågar gå sin egen väg. Vågar välja bort den ständiga uppkopplingen och vilken kraft det finns att hämta i stillheten, i det avskalade.
  • Datum: 28 februari
  • Tid: Frukost och mingel från 07:00, programmet startar 08:00, avslut 10:30
  • Plats: Restaurangen, Vasaloppsmässan i Mora.


Träffen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.
Mer info finns på här


//Karin Ardefelt
Bedriver du och ditt företag handel med Storbritannien då ska du se hit.


Nytt är att det nu finns möjlighet för företag som bedriver handel med Storbritannien att söka en internationaliseringscheck för att utreda frågor kopplade till Brexit.
 Är detta av intresse för ditt företag , då ska du skicka en intresseanmälan till Annika Eriksson på Region Dalarna.
annika.eriksson@ltdalarna.se
 

// Karin Ardefelt

torsdag 7 februari 2019

Vi kommer att finnas på Älvdalens företagsmässa 10-11 maj

Den 10-11 maj arrangeras Älvdalens företagsmässa för den trettonde gången. Programmet är digert och som vanlig kommer dagarna vara fyllda av möten, utställare, aktiviteter och redan nu finns ett fulltecknat spännande scenprogram med intressanta gäster så som landshövdingen Ylva Thörn, Frida Hansdotter, systrarna Kallur med flera. Älvdalens kommun har en monter och just nu pågår arbetet för full att planera innehåll och aktiviteter.En sak är dock redan klart, under mässan finns möjlighet att träffa kommunens tjänstepersoner och få veta mer om kommunens olika verksamheter. Ta chansen att ställ dina frågor kring exempelvis:
 
LIS-områden,
Bygglov
Tillstånd kring livsmedel,
Brand och säkerhet mm.
 
Vi på näringslivskontoret har bjudit in våra företagsfrämjande kollegor från Almi, Dalarnas Science Park och Region Dalarna som lovat att de kommer för att berätta mer om deras erbjudande och tjänster för dig som vill starta företag eller som redan driver företag.
 
 

// Camilla Garberg Karin Ardefelt

måndag 21 januari 2019

Skicka in din nominering gällande Årets nyföretagare i Älvdalens kommun

Vi vill nu flagga för att det börjar blir dags att nominera företag i Älvdalens kommun till utmärkelsen "Årets Nyföretagare". Är det någon nyföretagare i Älvdalens kommun som ni tycker att vi ska uppmärksamma så ska ni skicka in företagets namn samt en liten kort beskrivning varför ni tycker att vi ska uppmärksamma denna företagare.


Din nominering ska du e-posta till karin.ardefelt@alvdaeln.se senast 31 mars. Kommunen tillsammans med företagarorganisationerna bildar sedan en liten grupp som prioriterar utifrån de nomineringar som kommit in.


Priset för Årets Nyföretagare delas ut på Företagsmässan 10 maj i Älvdalen.


 

Nedan ser du kriterierna för Årets Nyföretagare

Företagaren ska…

• ha varit igång max 2 år


• ha ett aktivt företag (inte vilande)


• företagaren ska äga eller vara delägare i företaget


• företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning


• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras

• visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer


• inte ha betalningsanmärkningar


•  verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat


• företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper


• företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar


Förra året blev Johanna Malm som driver Johannas Flora Årets Nyföretagare.
På bilden ser du den fina stenplattan som Johanna Malm fick
då hon korades till årets nyföretagare.
Det ska bli spännande att se vem som får stenplattan
årets nyföretagare 2018.Glöm inte att även nominera Årets Företagare i Älvdalens kommun!


//Karin Ardefelt

fredag 18 januari 2019

Skicka in din nominering "Årets Företagare" Älvdalens kommun

Det är nu tid att nominera företag i hela Älvdalens kommun till utmärkelsen "Årets Företagare". Priset delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. Du nominerar ett företag enkelt genom att e-posta företagets namn och en liten kort beskrivning varför du tycker att just detta företag ska få utmärkelsen årets företagare i Älvdalens kommun. Priset för Årets Företagare delar Företagarna ut, med diplom och statyett. Årets företagare får sin utmärkelse på Företagsmässan 10 maj i Älvdalen.

E-posta din nominering tillsammans med en motivering till karin.ardefelt@alvdalen.se senast 31 mars.


Det är företagarna Älvdalen och Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) som utser en jury för att ta fram en kandidat.


Förra årets vinnare var Skistart.se  

Kriterierna kring årets företagare kan ni läsa nedan:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Företagaren ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om företagaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att denne är verksam i företaget. Det innebär att den ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald och jämställdhet.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att företagaren gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.


Skicka även in en nominering till Årets Nyföretagare
// Karin Ardefelt

Påminnelse! Nätverksträff för besöksnäringen

Visit Dalarna bjuder in till Nätverksträff 24 jan för besöksnäringen i Älvdalen. Träffen vänder sig till aktivitetsföretag, logianläggningar, föreningar och entreprenörer som arbetar inom besöksnäringen i Älvdalen.

NÅGRA PROGRAMPUNKTER» Presentation av Visit Dalarna och samarbetet med Dalarnas Besöksnäring

Ekonomisk Förening.
» Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening – What’s in it for me?

» Information om Visit Dalarnas marknadskommunikation.

» Mingel och möjlighet att knyta kontakter med andra inom besöksnäringen.


Varmt välkommen!

När: 24 JANUARI
Var: Salem, Älvdalen

15.00 Afternoon Tea och mingel
15.30 Start på dagens program
17.00 Slut för dagen


DELTAGANDE ÄR KOSTNADSFRITT
Anmäl dig till
senast måndag 21/1.


Vid eventuella frågor kontakta:
Cissi Forslund 010-600 29 16

Visit Dalarna hälsar er välkomna till Nätverksträff// Karin Ardefelt

Turismen - en miljardindustri i Älvdalens kommun


Jag minns när jag satt med som adjungerad i Visit Idres (i dag Visit Dalarna) styrelse och vi satte upp målet att omsättningen i den inresande turismen skulle nå en omsättning på den oerhört galna och orimligt siffran 1 miljard år 2020. Politiker, turistföretagare, du som satt med i styrelsen och kommuninvånare nu är vi där! Turismomsättningen i Älvdalens kommun har nu överstigit en miljard kronor. Det är helt galet.


I fjärran syns Idre Fjäll

Turismen - en miljardindustri i Älvdalens kommun


Färska siffror från Resurs visar att turismomsättningen i Älvdalens kommun
för första gången överstiger 1 miljard kronor. Ökningen märks främst inom
logi och aktiviteter.


Varje år samlar Resurs in data för att göra turistekonomiska effektmätningar. Siffrorna för 2017
visar att Älvdalens kommun växer starkt och att turismomsättning överstiger 1 miljard kronor.
En ökning med 36 miljoner från föregående mätning 2016. Framförallt är det logi och aktiviteter
som ökar.


Av den totala omsättningen står logi för den största delen med 368 miljoner kronor. De
utländska gästnätterna är de som står för det ökade resultatet, där andelen har ökat från 12 % till
13 % av de totala gästnätterna i kommunen. Siffrorna visar totalt 238 000 utländska gästnätter
2017.

Fördelning av den totala omsättningen i Älvdalen, (Resurs)

De internationella satsningar som Visit Dalarna genomför tillsammans med Visit Sweden och
utvalda anläggningar i Älvdalens kommun har börjat ge frukt. Sommartid gästas Älvdalens
kommun främst av besökare från Nederländerna. Efterfrågan är stor på cykling och vandring
och dessa produktområden matchar mycket väl utbudet i Älvdalens kommun. Vintertid står
Danmark för majoriteten av de internationella besökarna.

Av den totala turismomsättningen i Älvdalens kommun står aktiviteter för 212 miljoner kronor.
Det motsvarar 22 % av den totala omsättningen vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 7 %.
Anledningen är de flertalet skidsportanläggningar som finns i Älvdalens kommun och att
skipass räknas som aktivitet.

Inresande och regional turism i Dalarna hade en total omsättning på 7,4 miljarder kronor under
2017.


Denna positiva tränad verkar hålla i sig.


Enligt Visit Dalarnas egna preliminära siffror för 2018 beräknas kommersiella gästnätter i Älvdalens
kommun öka med ca 4 % vilket motsvarar en ökning på ca 30 000 gästnätter. Ökningen kan härledas
främst till kommersiellt förmedlade stugbyar.

Källa: Resurs
Kontakt: Jonas Rosén
VD Visit Dalarna
jonas.rosen@visitdalarna.se
010-600 29 01


// Karin Ardefelt